Service og hjelp

For dere som har kjøpt opplevelsespakker med overnatting mm av Seterveien AS og får problemer underveis, så kontakt vår servicetelefon og vi hjelper dere så fort vi kan.

For dere som sykler trasèen på egen hånd, altså uten å ha kjøpt sykkelpakker av Seterveien AS, så sykler dere på på eget ansvar, men dere kan naturligvis ringe vår servicetelefon, så hjelper vi også dere så godt vi kan. 

Har du leid sykkel og får problemer med sykkelen underveis, så kontakter dere den dere har leid sykkel av. 

Får du eller en i reisefølge helsemessige problemer, så ring 113 så fort som mulig.
NB! Last ned 113-appen på telefonen før du starter, da går det mye raskere å finne deg hvis ulykker skjer.